მომსახურება და ტარიფი
სტანდარტი

კონვერტი, მცირე პაკეტი, ამანათი

სწრაფი გზავნილი

ექსპრესი - სწრაფი გზავნილი

Online Shop

ინტერნეტ - მაღაზიებისათვის

ფლაერების გავრცელება

ფლაერების გავრცელება

დამატებითი მომსახურება

დამატებითი მომსახურება