მისია

       ჩვენ ვეხმარებით მომხმარებლებს დავუზოგოთ დრო, გავაუმჯობესოთ ცხოვრება კომუნიკაციით როგორც ბიზნესში, ასევე პირად ცხოვრებაშიც. ვცდილობთ ჩვენი სერვისი გავხადოთ ეტალონად ტრანსპორტირების სფეროში.

 

      მომხმარებელზე ფოკუსირება — მომხმარებელთან ურთიერთობაში გახსნილობა, მისი პრობლემების გადაჭრის სურვილი და შესაძლებლობა, დიდი გამოცდილებისა და არასტანდარტული კომბინაცია გადაწყვეტილებების მოსაძებნად, ნებისმიერი მომხმარებლის მოთხოვნილების დაკმაყოფილების სურვილი. 

      კონკურენტუნარიანობა — მომსახურების მაღალი ხარისხი, მოქნილი პრაისი, ტრანსპორტირების  საიმედოობა. 

      ხარისხი — მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაზე მუდმივი მუშაობა. 

      გუნდი — ჩვენ ვზრდით ჩვენს საკუთარ პროფესიონალ პერსონალს, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან მათი მუშაობის შედეგებით. 

      კულტურა — კომუნიკაციის მაღალი ხარისხი, კომპანიის შიგნით და მის გარეთ, პროფესიონალიზმი.